'The essence of strategy is choosing what not to do'
Michael Porter
  • Engels
  • Nederlands

Peax Consult
Oldenzaalsestraat 288
7523 AH Enschede
T: 06-54687600
E: info@peax.nl

twitter linkedin

Future Proof in 5 stappen brengt alle strategische beslissingen met elkaar en met de langetermijnambitie in verband. Bovendien neemt deze methode zowel de interne ontwikkeling als de scenarioplanning voor externe ontwikkelingen mee die nodig zijn voor het maken van een roadmap. Door besluiten te toetsen aan de roadmap die de koers en ambitie van de organisatie in samenhang met de interne en externe ontwikkelingen weergeeft, is het voor managers en bestuurders mogelijk de kracht van de besluiten te bundelen en de organisatie toekomstbestendig te maken.

Future Proof in 5 stappen

  1. Uitgangssituatie. Een organisatiescan op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Geeft een helder inzicht in de huidige status; het startpunt van de roadmap. 

  2. Ambitie. Een blauwdruk van de gewenste situatie op de middellange termijn. De stip aan de horizon, uitgewerkt in een globaal businessmodel van die toekomstige organisatie.

  3. Trendanalyse. Een inventarisatie van de verwachte ontwikkeling van de meest relevante omgevingsfactoren. De blauwdruk van de toekomst wordt in de omgeving van de toekomst geplaatst. 

  4. Strategy alignment. Betreft de tijdige voorsortering op de verwachte en/of benodigde wijzigingen in de organisatiestructuur, maar ook de vertaling van ambitie in concrete jaar- en/of afdelingsplannen.

  5. Roadmap. De routekaart naar de toekomst, die een toetsingskader vormt voor alle toekomstige beslissingen.  

Door interne en externe factoren te belichten in het kader van hun impact op de ambitie van een organisatie worden knelpunten en KPIs beter inzichtelijk. De toegevoegde waarde van Peax ligt in deze meerzijdige onderbouwing van strategische beslissingen.